Selecteer een pagina
This is why you don’t want an integrated accounting system

This is why you don’t want an integrated accounting system

Do you recognize this situation?

You quickly need to adjust an order. However, the order is already ‘in progress’ in your ERP system. You cannot add more lines to the order but above all: you cannot change the quantities. You need to reverse the complete order – this will take you at least an hour or more …

Unless you work with Qbil-Trade®. Our Financial Export module ensures that you have the advantages of an integrated accounting system, and not the disadvantages. It is the link between accounting and Qbil-Trade®. The export module allows with one push of a button, or automatically without user intervention, all final purchase invoices and sales invoices can be exported to your accounting system.
Because of the “separation” between Qbil-Trade® and the accounting software a change, an addition, correction or a mutation is easily made. With a few clicks you are done.

With Qbil-Trade®, you will do your period-end closing faster and easier.

The simple export functionality of Qbil-Trade® ensures that the financial facts from Qbil-Trade® get into your accounting software. Smoothly.

The data will only be exported to the accounting software as soon as the purchase invoice is received, or when the sales invoice has been sent.
In this way there is a clear line between your trade and accounting without duplicate entries. This saves time and effort.

Through the separation a change, addition or correction is quickly made. While a reverse of a mutation within an accounting system is more difficult and time consuming.

Within Qbil-Trade® you can monitor and manage the credit limits and position limits, book purchase invoices in which the general ledger account number and VAT code will immediately be selected, creating invoices and credit notes, accounts receivable and payable management and automatically submit the intracommunity declaration (CBS-IDEP). For each relationship several VAT numbers are selectable.

Before an invoice is exported, however, may contract, calling, transport orders, request documents and other items still to be adjusted.
In addition to the sales and purchase invoices, it is also possible to export contact information into your accounting system, including creditor and debtor numbers used in your accounting system.

The credit and position limits and our currency hedging module communicate vice versa with your accounting software.

Your advantage:

• You save a lot of time
• Maximum flexibility
• No double entry
• Risk of errors in data entry is minimized

This is why you don’t want an integrated accounting system

Waarom liever geen geïntegreerd boekhoudsysteem?

Herkent u deze situatie?

Er moet snel een order aangepast worden. Echter de order is al doorgeleverd. U kunt geen regels meer toevoegen aan de order maar vooral: u kunt de hoeveelheden niet meer wijzigen. Alles terugdraaien dan maar – u bent al gauw een uur of meer verder…

Tenzij u met Qbil-Trade® werkt. Door de ’scheiding’ tussen Qbil-Trade en de boekhoudsoftware is een wijziging, toevoeging of correctie op een mutatie snel gemaakt. Met een paar muisklikken bent u klaar.

Of het nu gaat om periodeafsluitingen per maand, kwartaal of per jaar, wanneer u uw handelsactiviteiten administratief afhandelt met Qbil-Trade®, zal u sneller en eenvoudiger uw periodeafsluiting doen. De eenvoudige exportfunctionaliteit van Qbil-Trade® zorgt ervoor dat de financiële feiten uit Qbil-Trade® in uw boekhouding terecht komen.

De nadruk ligt hier op feiten, want de gegevens worden pas naar de boekhouding geëxporteerd als de inkoopfactuur ontvangen is, of de verkoopfactuur verzonden is.

Op deze manier is er een duidelijke scheidingslijn tussen uw trade en boekhouding zonder dat u hierbij dubbele invoer heeft. Door deze scheidingslijn bespaart u tijd en moeite.

Door de scheiding is een wijziging, toevoeging of correctie op een mutatie snel gemaakt. Een mutatie terugdraaien binnen een boekhoudsysteem vergt vaak veel meer.

Binnen Qbil Trade kunt u de krediet- en positielimieten bewaken en beheren, inkoopfacturen inboeken waarbij direct grootboekrekeningnummer en BTW code worden geselecteerd, facturen en creditnota’s aanmaken, debiteuren- en crediteuren beheren, automatisch de intracommunautaire aangifte (CBS-IDEP) doen en valuta’s hedgen. Per relatie zijn meerdere BTW nummers selecteerbaar.

Behalve de in- en verkoopfacturen is het ook mogelijk om relatiegegevens naar uw boekhoudsysteem te exporteren, inclusief de crediteur- en debiteurnummers die in uw boekhoudsysteem worden gebruikt.

Ook de krediet en positielimieten en onze valuta hedging module communiceren vice versa met uw boekhoudsoftware.

Uw voordeel:

  • U bespaart veel tijd
  • Maximale flexibiliteit
  • Geen dubbele invoer
  • Kans op fouten bij het invoeren van gegevens wordt geminimaliseerd