Selecteer een pagina
We need you! Input voor planningsscherm

We need you! Input voor planningsscherm

Altijd al mee willen denken over Qbil Trade? Wij gaan het planningsscherm vernieuwen en zijn benieuwd naar jouw ideeën!

 

Qbil Trade is ontwikkelt om onder andere logistieke processen te stroomlijnen. Vanuit steeds meer klanten krijgen wij de feedback dat zij het logistiek wel voor elkaar hebben, maar dat het overzicht in de planning af en toe wat ongrijpbaar is. Nu stamt het huidige planningsscherm al van een aantal jaar geleden en is het dus hoog tijd dit te vernieuwen. Dit zouden wij kunnen doen door het scherm te laten zoals het is en hoofdzakelijk het scherm technisch up-to-date te brengen, of het scherm eens radicaal aan te pakken.

Wij neigen sterk naar het laatste en willen jullie daarom vragen of jullie aan een sessie willen deelnemen bij ons op kantoor om te brainstormen over een nieuwe opzet van het scherm en met ons te sparren waar jullie tegenaan lopen en wat in jullie ogen efficiënter zou kunnen.

Heb jij eind augustus tijd om dit samen met ons op te pakken, vul dan onderstaand formulier voor 1 augustus in en wij nemen in de loop van augustus contact met jou op.

 

Aanmelden Brainstormsessie

Aanmelden voor het meedenken over het een module Futures voor Zuivelingrediënten.

 

Wij schatten in dat wij voor deze sessie 3 tot 4 uur nodig zullen hebben. Wij zorgen uiteraard dat alles verzorgd is op deze dag. Graag per organisatie max. twee (2) aanmeldingen. Stem eventueel af binnen jullie team wie jullie het beste kan vertegenwoordigen.

Het kan zijn dat de door jouw gegeven feedback niet wordt geïmplementeerd. Dit kan te maken hebben met dat de door jou voorgestelde oplossingsrichting slechts voor een beperkt aantal klanten voordelen heeft of dat dit zelfs bij andere klanten nadelige effecten oplevert. Uiteraard kunnen wij ook feedback of voorgestelde oplossingen afwijzen wanneer wij tegen technische beperkingen aanlopen.

 

Vervolg
Na de sessie zullen wij de verkregen feedback en oplossingsrichtingen verder uitwerken. Misschien nemen wij nog kort contact met jou op puntjes nog verder af te stemmen. Vervolgens zullen wij aan een demo werken die wij zullen delen met de deelnemers. Ook hier kunnen jullie eventueel feedback op geven. Zodra het geïnstalleerd wordt, zullen wij dit eerst aan de deelnemers beschikbaar stellen op de testomgeving. Ook hier kan de deelnemer dan feedback geven. Op basis van een planning zal het vernieuwde scherm beschikbaar worden gemaakt aan de rest van de klanten.