Selecteer een pagina

Qbil-Trade valideert de btw-nummers die klanten invoeren in de relatie root data. Deze validatie is alleen voor de EU-landen.

Zo kunnen problemen met de boekhouding worden voorkomen.

Als een ingevoerd btw-nummer ongeldig blijkt te zijn, wordt de gebruiker hierop gewezen maar kan wel gewoon verder werken.

Wij gebruiken hiervoor de data van Systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie (VIES) – geldigverklaring BTW-nummer.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/