Selecteer een pagina

Veel van onze klanten leveren een belangrijke bijdrage aan onze voedselketen en behoren daarmee tot de ‘cruciale beroepsgroepen die de samenleving draaiende moeten houden’. Zonder jullie…. geen eten. Wij beseffen ons dat terdege. Wij doen onze uiterste best om jullie te blijven ondersteunen en te helpen.

Wij hebben echter, naar aanleiding van de geadviseerde maatregelen met betrekking tot het coronavirus, enige mededelingen en maatregelen:

Qbil-Trade & thuiswerken

  • Qbil-Trade werkt gewoon vanuit huis.
  • Indien u uw wachtwoord niet meer weet dan wordt u verzocht contact op te nemen met de key-user van uw bedrijf. Hij of zij kan een nieuw wachtwoord voor u aanmaken. Lukt dit niet stuur dan een e-mail naar support@qbil.nl. Let op: wij verstrekken telefonisch geen wachtwoorden!
  • Heeft u andere problemen met inloggen? Mail naar support@qbil.nl

Overige support vragen:

Het is momenteel erg druk. Wij verzoeken u vriendelijk om zoveel mogelijk uw support vragen via email aan ons te versturen, support@qbil.nl . Op deze manier wordt u het snelste geholpen.

Onze dienstverlening:

  • Ons kantoor in Nederland is fysiek gesloten. Wij werken allemaal vanuit huis. Wij zijn gewoon per telefoon via ons algemene nummer en e-mail bereikbaar
  • Het is momenteel erg druk. Houdt u rekening met langere wachttijden, stuur uw support vragen naar support@qbil.nl. Algemene vragen kunnen worden verstuurd naar info@qbil.nl
  • Alle afspraken, bijeenkomsten en demonstraties gaan in deze periode niet door. Waar mogelijk vinden deze per telefoon of webinar plaats

Bovenstaande maatregelen gelden tot 6 april. Na 6 april wordt er bekeken wat het verdere advies van de overheid is en worden veranderingen gecommuniceerd. Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben dan horen wij deze graag. Stuur een bericht naar info@qbil.nl