Selecteer een pagina

Veel van onze klanten leveren een belangrijke bijdrage aan onze voedselketen. En daarmee behoren zij tot de ‘cruciale beroepsgroepen die de samenleving draaiende moeten houden’. Zonder onze klanten…. geen eten. Wij beseffen ons dat terdege. Wij doen onze uiterste best om onze klanten te blijven ondersteunen en te helpen.

Wij hebben echter, naar aanleiding van de geadviseerde maatregelen met betrekking tot het coronavirus, enige mededelingen en maatregelen:

Qbil-Trade & thuiswerken

  • Onze software Qbil-Trade werkt gewoon vanuit huis.
  • Indien u uw wachtwoord niet meer weet dan wordt u verzocht contact op te nemen met de key-user van uw bedrijf. Hij of zij kan een nieuw wachtwoord voor u aanmaken. Lukt dit niet stuur dan een e-mail naar support@qbil.nl. Let op: wij verstrekken telefonisch geen wachtwoorden!
  • Heeft u andere problemen met inloggen? Mail naar support@qbil.nl

Overige support vragen:

Wij verzoeken u vriendelijk om zoveel mogelijk uw support vragen via email aan ons te versturen, support@qbil.nl . Op deze manier wordt u het snelste geholpen.

Onze dienstverlening:

  • Ons kantoor aan de Landjuweel is beperkt open. Wij werken vrijwel allemaal vanuit huis. Wij zijn gewoon per telefoon via ons algemene nummer en e-mail bereikbaar
  • Het is bij vlagen erg druk. Houdt u rekening met langere wachttijden, stuur uw support vragen naar support@qbil.nl. Algemene vragen kunnen worden verstuurd naar info@qbil.nl
  • Afspraken, bijeenkomsten en demonstraties van onze software vinden zoveel mogelijk per telefoon of online plaats. Persoonlijke ontmoetingen alleen als de afstand van 1,5 meter kan worden gegarandeerd.

Bovenstaande maatregelen gelden tot nader order. Wij volgen de adviezen van het RIVM en de overheid. Veranderingen worden op deze website gecommuniceerd. Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben dan horen wij deze graag. Stuur een bericht naar info@qbil.nl