Selecteer een pagina

Met het positieoverzicht bepaalt de trader of hij/zij long of short staat. Echter bij een verkeerde toepassing van de voorraden kan dit tot grote problemen leiden. U kunt zich ten onrechte rijk rekenen wegens valutakoersverschuivingen, rentekosten of opslagtijd, teveel of te weinig verzekeren, onnodig lang voorraad houden, voorraden met verlies verkopen wegens onzichtbare kosten of logistieke fouten maken.

Binnen Qbil-Trade® heeft u verschillende voorraadoverzichten tot uw beschikking. Deze zijn real-time maar ook per datum opvraagbaar.

De verschillende soorten voorraad zijn belangrijke factoren uw onderneming. Voorraad gaat niet alleen over de beschikbaarheid van goederen. Elke voorraadsoort heeft een eigen functie, een ander belang en een eigen rapportage. De relevante voorraad voor een logistieke medewerker is niet geschikt voor de commercie en ook niet voor de verzekeringsmaatschappij of de bank.

O.a. de volgende voorraadoverzichten zijn beschikbaar in Qbil-Trade®

Technische voorraad is daadwerkelijk fysiek op voorraad. Dit kan in uw eigen voorraadpand zijn, of bij opslagpanden van derden. U kiest zelf of de verwachte kosten al dan niet opgeteld moeten worden bij de voorraadwaarde. Deze verwachte kosten worden automatisch vervangen door de werkelijk ingeboekte kosten.

Economische voorraad is hetzelfde als de technische voorraad plus de ingeplande voorraadbewegingen (+inkopen – verkopen). Varende voorraad is hier ook onderdeel van. Ook hier kunnen gerelateerde kosten al dan niet deel van uitmaken.

Economische voorraad:

econ voorraad

Productievoorraad is al ingepland om deel uit te maken van een productie batch. Deze wordt economisch afgeboekt van de voorraad op de datum dat de productie plaatsvindt. Op dezelfde datum ontstaat er een nieuwe voorraad resultaatpartij.

Commerciële voorraad: deze voorraad is afhankelijk van de manier waarop voorraden worden gereserveerd en/of toegekend. Deze voorraad is beschikbaar voor de verkoop en wordt vaak in combinatie met de verkoopcontracten en inkoopcontracten in Qbil-Trade® gecombineerd om tot een positielijst of positieoverzicht te komen. Hiermee bepaalt de trader of hij long of short staat.

Voorraadbeheer is een vak apart. Zorg dat u weet wat de kosten zijn. Neem contact op met ons en ontdek alle mogelijkheden van Qbil-Trade®.