Selecteer een pagina
Working in the cloud with Qbil-Trade®

Working in the cloud with Qbil-Trade®

Some companies are still reluctant to work in the cloud. They are concerned about the security of their business data. And feel that their data is safer on a local server. But is that true?

That can be seen.

Because what if data that is not easily accessible can be downloaded by an employee to a usb stick, mobile phone or his or her personal public cloud account? How safe is your data then?

And what if your server park is outdated or not completely up-to-date configured. Are your company details secure in that case?

And then we haven’t spoken about the physical security of your business data yet. What if a fire breaks out? Or in the occassion of a burglary?

These are serious business risks that deserve your attention to make a good decision. For example, there are good arguments for choosing Qbil-Trade® Online: working online with Qbil-Trade® in Qbil’s private cloud:

Read more

Werken in de cloud met Qbil-Trade®

Werken in de cloud met Qbil-Trade®

All you need is internet

Waar ook ter wereld: overal toegang tot Qbil-Trade®

Sommige bedrijven zijn nog steeds huiverig om in de cloud te gaan werken. Ze maken zich zorgen over de veiligheid van hun bedrijfsgegevens. En hebben het gevoel dat hun data op een eigen, lokale server veiliger is. Maar is dat ook zo?

Dat valt te bezien.

Want wat als gegevens die niet gemakkelijk benaderbaar zijn, door een medewerker worden download naar een usb stick, mobiele telefoon of zijn of haar persoonlijke public cloudaccount? Hoe veilig is uw data dan?

En wat als uw serverpark verouderd is of niet helemaal up-to-date geconfigureerd. Zijn uw bedrijfgegevens dan veilig?

En dan hebben we het nog niet over de fysieke beveiliging van uw bedrijfsgegevens. Wat als er brand uitbreekt? Of als er wordt ingebroken?

Het zijn serieuze bedrijfsrisico’s die uw aandacht verdienen om een goede afweging te maken. Zo zijn er goede argumenten om te kiezen voor Qbil-Trade® Online: online werken met onze erp software Qbil-Trade® in de private cloud van Qbil.

Overwegingen om over te stappen op Qbil-Trade® Online in de cloud:

Lees verder